• REWARI-II CAMPUS
  •  RPS INTERNATIONAL SCHOOL, SEC.26,
  • BMG Elegant City, REWARI

CPT 2016-17

CPT 2016-17  – 35 (Students)

Marks-164
SOURABH RAO
S/o Sh. Leela Ram
M/Garh
Marks-153
ROHIT KUMAR YADAV
S/o Sh. Praveen Kumar
Rewari
Marks-148
LAKSHAY ARORA
S/o Sh. Yashpal Arora
Rewari
Marks-145
YOGESH
S/o Sh. Mukesh
M/Garh
Marks-140
SACHIN KUMAR
S/o Sh. Raj Kumar
Rewari
Marks-140
KANNU PRIYA
D/o Sh. Pravesh Harit
Rewari
Marks-137
NEHA
D/o Sh. Satender Kumar
M/Garh
Marks-133
PRACHI CHOUDHARY
D/o Sh. Suresh Kumar Singh
M/Garh
Marks-133
YASHIKA
D/o Sh. Rattan Lal
M/Garh
Marks - 133
DEEPU YADAV
D/o Sh. Ajit Kumar
Ramgarh, Rewari
Marks - 132
GAURAV JOGI
S/o Sh. Vinod Kumar Jogi
Rewari
Marks - 128
HARIOM YADAV
S/o Sh. Rajpal Yadav
M/Garh
Marks - 128
JAGDEEP
S/o Sh. Joginder Singh
Bhiwani
Marks - 128
MOHIT KUMAR
S/o Sh. Rajesh Kumar
Bachini, M/Garh
Marks - 127
ANUKRITI
D/o Sh. Ramakant
Rewari
Marks - 127
DEEPAK
S/o Sh. Ved Prakash
Rewari
Marks - 126
PRAGYA JAIN
D/o Sh. Mukesh Kumar Jain
Rewari
Marks - 125
SUSHMITA
D/o Sh. Prabhudayal
Jatusana
Marks - 124
DINESH
S/o Sh. Yadvender
Dadri
Marks - 121
RAHUL AGGARWAL
S/o Sh. Vinay Aggarwal
Rewari
Marks - 120
SNEH SHEKHAWAT
D/o Sh. Anandpal Singh
Dhana
Marks - 119
NEERAJ YADAV
S/o Sh. Pawan Kumar
Hansaka
Marks - 118
TARUN
S/o Sh. Pawan Kumar
Basai, M/Garh
Marks - 117
POOJA KUMARI
D/o Sh. Raj Singh
Jant, M/Garh
Marks - 116
ANSHU
D/o Sh. Mahipal
M/Garh
Marks - 113
DEEPAK
S/o Sh. Ranvir Singh
M/Garh
Marks - 110
ROHIT YADAV
S/o Sh. Om Parkash Yadav
M/Garh
Marks - 107
DHRUV KALRA
S/o Sh. Sanjay Kalra
Rewari
Marks - 105
HARSH YADAV
S/o Sh. Om Parkash
Rewari
Marks - 104
YASH YADAV
S/o Sh. Ranveer Singh
Kanina, M/Garh
Marks - 100
MUSKAN MODI
S/o Sh. Deepak Modi
Rewari

A SCHOOL THAT ENABLES STUDENTS TO THINK, LEARN AND DO.

682403